سرویس ویژه حک نام: امکان حک کردن نام پزشک برروی گوشی به عنوان سرویس ویژه به صورت رایگان وجود دارد. برای مشخص نمودن نام درخواستی برای حکاکی روی گوشی، در طی فرآیند سفارش آنلاین، نام مورد نظر را درقسمت یادداشت مشتری قید نمایید. و برای مشاهده انواع حک اسماینجا کلیک کنید.و برای مشاهده تصاویر اصلی و با کیفیت انواع رنگ بندی گوشی پزشکی لیتمن به گالری تصاویرمراجعه فرمایید.

خرید گوشی لیتمن          کد تخفیف ایران لیتمن

22,000,000ریال
21,800,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5620
موجود

18,700,000ریال
18,200,000ریال
3 % تخفیف
کد محصول 5809
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

21,300,000ریال
20,000,000ریال
6 % تخفیف
کد محصول 5639
موجود

19,800,000ریال
کد محصول 5621
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

26,700,000ریال
25,000,000ریال
6 % تخفیف
کد محصول 5831
موجود

22,000,000ریال
21,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5627
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

21,000,000ریال
20,500,000ریال
2 % تخفیف
کد محصول 5622
موجود

21,000,000ریال
20,800,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5811
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

19,000,000ریال
کد محصول 5630
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

21,000,000ریال
20,800,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5623
موجود

21,000,000ریال
20,600,000ریال
2 % تخفیف
کد محصول 5626
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

20,000,000ریال
19,900,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5839
موجود

31,000,000ریال
30,000,000ریال
3 % تخفیف
کد محصول 5633
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

19,200,000ریال
کد محصول 5629
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

19,900,000ریال
19,800,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5803
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

21,100,000ریال
19,900,000ریال
6 % تخفیف
کد محصول 5832
موجود

22,000,000ریال
21,800,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5840
موجود

28,700,000ریال
27,500,000ریال
4 % تخفیف
کد محصول 5812
موجود

21,600,000ریال
21,400,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5835
موجود

31,000,000ریال
30,000,000ریال
3 % تخفیف
کد محصول 5624
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

19,300,000ریال
کد محصول 5806
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

19,800,000ریال
19,400,000ریال
2 % تخفیف
کد محصول 5829
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

19,300,000ریال
کد محصول 5807
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

20,000,000ریال
کد محصول 5868
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

19,800,000ریال
کد محصول 5870
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

22,000,000ریال
کد محصول 5867
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید

13,500,000ریال
کد محصول 5871
این کالا تمام شده است. اما شما می توانید آن را سفارش بدهید