کیت گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی طوسی

کیت گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی طوسی

3,900,000ریال
کد محصول : SKU: 40018

کیت گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی طوسی

3M LITTMANN STETHOSCOPE SPARE PARTS KIT - MASTER CARDIOLOGY - GRAY

 کیت گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی طوسی

کیت گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی طوسی

جهت مشاهده تصاویر بر روی آن کلیک کنید.