کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 2 طوسی

کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 2 طوسی

2,850,000ریال
کد محصول : product_481

 کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 2 طوسی

3M LITTMANN STETHOSCOPE SPARE PARTS KIT - CLASSIC II S.E. - GRAY

کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 2 طوسی

کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 2 طوسی