فرم اطلاعات متقاضیان دریافت نمایندگی
 1. نام شرکت*
  نام شرکت را وارد نمایید
 2. تاریخ ثبت
  تاریخ ثبت را وارد نمایید
 3. شماره ملی / ثبت*
  شماره ملی یا شماره ثبت شرکت را وارد نمایید
 4. نام و نام خانوادگی*
  لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید چنانچه به شخص حقوقی ثبت نام را انجام می دهید نام و نام خانوادگی مدیر عامل پر شود
 5. نام پدر
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 7. تلفن منزل*
  وارد کردن تلفن منزل الزامی می باشد
 8. تلفن محل کار*
  ورودی نامعتبر
 9. شماره همراه*
  ورودی نامعتبر
 10. ایمیل *
  لطفا ایمیل مورد نظر را چک کنید
 11. آدرس محل کار*
  ورودی نامعتبر
 12. کد پستی*
  ورودی نامعتبر
 13. آدرس منزل ( اشخاص حقیقی ) :
  ورودی نامعتبر
 14. استان*
  نام استان را وارد نمایید
 15. شهر*
  لطفا نام شهر را وارد نمایید
 16.  
 1. تعداد کارکنان
  ورودی نامعتبر
 2. دارای نمایندگی از شرکتهای تولیدی و بازرگانی :
  ورودی نامعتبر
 3. خلاصه سوابق کاری :*
  ورودی نامعتبر
 4. اسناد و وثایق ضمانت :
  ورودی نامعتبر
 5. توضیحات
  ورودی نامعتبر
 6. ارسال مدارک
  ورودی نامعتبر
  ارسال تصویر کارت ملی متقاضی و یاروزنامه رسمی شرکت متقاضی