ثبت گارانتی گوشی لیتمن

ثبت گارانتی لیتمن
نام و نام خانوادگی (**)
لطفا نام نام خانوادگی خود را وارد کنید
بارکد جعبه (**)
لطفا بارکد روی جعبه گوشی را وارد کنید.
بارکد دیافراگم (**)
بارکد دیافراگم صحیح وارد نشده است.
شماره همراه (**)
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید
تصویر دیافراگم
تصویر صحیح نیست
آپلود تصویر بارکد دیافراگم حجم مجاز 50 KB
تاریخ خرید (**)
تاریخ صحیح نیست
ایمیل (**)
ایمیل معتبر نمی باشد
ارسال