فرم استخدام شرکت ایران لیتمن
 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 2. شماره شناسنامه*
  لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
 3. کد ملی*
  لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
 4. تاریخ تولد*
  / / فیلد تاریخ تولد باید تکمیل شود
 5. محل تولد
  ورودی نامعتبر
 6. وضعیت تاهل*
  لطفا مشخص فرمایید مجرد هستید یا متاهل
 7. آدرس محل سکونت*
  لطفا آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید
 8. تلفن تماس*
  لطفا تلن تماس خود را وارد نمایید
 9. تلفن همراه*
  لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید
 10. آدرس پست الکترونیکی*
  ورودی نامعتبر
 11.  
 1. سوابق تحصیلی*
  لطفا میزان تحصیلات خود را وارد نمایید
 2. تاریخ فارغ التحصیلی
  / / ورودی نامعتبر
 3. رشته تخصصی مذکور در مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 4. میزان آشنایی به کامپیوتر
  ورودی نامعتبر
 5. میزان آشنایی به اینترنت
  ورودی نامعتبر
 6.  
 1. آپلود عکس
  ورودی نامعتبر