سرویس ویژه حک نام: امکان حک کردن نام پزشک برروی گوشی به عنوان سرویس ویژه به صورت رایگان وجود دارد. برای مشخص نمودن نام درخواستی برای حکاکی روی گوشی، در طی فرآیند سفارش آنلاین، نام مورد نظر را درقسمت یادداشت مشتری قید نمایید. و برای مشاهده انواع حک اسماینجا کلیک کنید.و برای مشاهده تصاویر اصلی و با کیفیت انواع رنگ بندی گوشی پزشکی لیتمن به گالری تصاویرمراجعه فرمایید.

خرید گوشی لیتمن          کد تخفیف ایران لیتمن

22,000,000ریال
19,400,000ریال
12 % تخفیف
کد محصول 5620
موجود

22,000,000ریال
21,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5809
موجود

18,000,000ریال
17,900,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5639
موجود

19,800,000ریال
کد محصول 5621
موجود

21,000,000ریال
20,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5831
موجود

21,000,000ریال
20,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5622
موجود

21,000,000ریال
20,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5627
موجود

23,000,000ریال
22,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5811
موجود

17,900,000ریال
کد محصول 5630
موجود

21,000,000ریال
20,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5623
موجود

18,000,000ریال
17,900,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5626
موجود

22,000,000ریال
21,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5803
موجود

17,900,000ریال
کد محصول 5629
موجود

21,000,000ریال
20,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5633
موجود

18,000,000ریال
17,900,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5839
موجود

18,000,000ریال
17,900,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5832
موجود

18,000,000ریال
17,900,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5840
موجود

22,000,000ریال
21,900,000ریال
0 % تخفیف
کد محصول 5812
موجود

18,000,000ریال
17,800,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5835
موجود

20,000,000ریال
کد محصول 5806
موجود

18,000,000ریال
17,900,000ریال
1 % تخفیف
کد محصول 5624
موجود

17,900,000ریال
19,400,000ریال
کد محصول 5829
موجود

20,000,000ریال
کد محصول 5807
موجود

20,000,000ریال
کد محصول 5868
موجود

20,000,000ریال
کد محصول 5869
موجود

20,000,000ریال
کد محصول 5867
موجود

20,000,000ریال
کد محصول 5870
موجود

20,000,000ریال
کد محصول 5871
موجود